ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe - termin składania ofert do dnia 03-02-2021r.

Śląski Oddział Straży Granicznej zaprasza do składania ofert na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

UWAGA!

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Przedstawienie danych na formularzu ofertowym jest niezbędne do porównania przez Zamawiającego złożonych ofert. Oferta złożona w innej formie będzie traktowana jako materiał informacyjny i nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.  

 

 

 

Informujemy, że w dniu 04.03.2021r. została zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z firmą PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Metryczka

Data publikacji 26.01.2021
Data modyfikacji 04.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Grab
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Grab
do góry