ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące usunięcia wad i usterek budynku administracyjnego i placu pieszo-jezdnego w Placówce Straży Granicznej w Bielsku-Białej

Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie:

„Usunięcie wad i usterek budynku administracyjnego i placu pieszo-jezdnego w Placówce Straży Granicznej w Bielsku-Białej”

Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej znajduje się przy ul. Komorowickiej 164 w Bielsku-Białej

 

Szczegóły w załączeniu

Metryczka

Data publikacji 05.06.2020
Data modyfikacji 07.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Grab
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Sawicka-Mucha
do góry