ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - termin składania ofert do dnia 24.02.2020 r.

Śląski Oddział Straży Granicznej zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie w Komendzie Oddziału w Raciborzu, przy ul. Dąbrowskiego 2, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Metryczka

Data publikacji 11.02.2020
Data modyfikacji 26.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Grab
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Sawicka-Mucha
do góry