STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Plan dochodów i wydatków ŚLOSG

Plan  finansowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na 2022 rok (stan na 30.04.2022).

1) plan dochodów 127.000,00 zł  

2) plan wydatków 81.867.637,00 zł

3) budżet środków europejskich 83.000,00 zł   

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.06.2011
Data modyfikacji 10.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Gwiazdowicz
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Gwiazdowicz
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Grab
do góry