STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Plan dochodów i wydatków ŚLOSG

Plan  finansowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na 2023 rok (stan na 28.02.2023).

1) plan dochodów 251.000,00 zł  

2) plan wydatków 97.429.856,00 zł

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.06.2011
Data modyfikacji 07.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Gwiazdowicz
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Gwiazdowicz
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Grab
do góry