STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Plan dochodów i wydatków ŚLOSG

Plan  finansowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na 2021 rok (stan na 31.05.2021).

1) plan dochodów 135.000,00 zł  

2) plan wydatków 77.364.827,00 zł    

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.06.2011
Data modyfikacji 01.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Gwiazdowicz
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Gwiazdowicz
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Grab
do góry