STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Struktura własnościowa i majątek

Od roku 2018 informacje o majątku  (aktywa i pasywa) oraz rachunek zysków i strat umieszczane są w zakładce "sprawozdania finansowe"

Wartość majątku (aktywa) Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na dzień 31.12.2017r.

I. Srodki trwałe - 19.151.165,75zł

    - grunty 1.647.858,08zł

    - budynki i obiekty inz. lądowej i wodnej - 12.953.439,48 zł

    - urządzenia techniczne i maszyny - 1.911.459,39zł

    - środki transportu - 1.832.301,46 zł

    - inne środki trwałe - 806,107,34zł

II. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie ) - 2.184.290,75zł

III. Należności długoterminowe 14.868,44zł

IV. Należności krótkoterminowe  398.679,80 zł

V. Wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł

VI. Zapasy - 2.738.396,15 zł

VII. Srodki pienięzne - łącznie 398.679,80 zł

 

Wartość majątku (aktywa) Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na dzień 31.12.2016r.

I. Srodki trwałe - 19.151.165,75zł

    - grunty 1.647.858,08zł

    - budynki i obiekty inz. lądowej i wodnej - 12.953.439,48 zł

    - urządzenia techniczne i maszyny - 1.911.459,39zł

    - środki transportu - 1.832.301,46 zł

    - inne środki trwałe - 806,107,34zł

II. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie ) - 2.184.290,75zł

III. Należności długoterminowe 14.868,44zł

IV. Należności krótkoterminowe  398.679,80 zł

V. Wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł

VI. Zapasy - 2.738.396,15 zł

VII. Srodki pienięzne - łącznie 398.679,80 zł

 

Wartość majątku (aktywa) Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej na dzień 31.12.2015r.

I. Srodki trwałe - 28.516.707,06 zł

    - grunty 3.484.747,51 zł

    - budynki i obiekty inz. lądowej i wodnej - 20.142.605,64 zł

    - urządzenia techniczne i maszyny - 2.840.765,02 zł

    - środki transportu - 674.859,58 zł

    - inne środki trwałe - 741.429,23 zł

II. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie ) - 586.224,96 zł

III. Należności długoterminowe 46.075,12 zł

IV. Należności krótkoterminowe  356.667,73 zł

V. Wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł

VI. Zapasy - 3.381.639,48 zł

VII. Srodki pienięzne - łącznie 305.296,69 zł

 

 

Wartość majątku (aktywa) Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej na dzień 31.12.2014r.

I. Srodki trwałe - 29.929.353,38 zł

    - grunty 3.502.406,19 zł

    - budynki i obiekty inz. lądowej i wodnej - 18.547.699,52 zł

    - urządzenia techniczne i maszyny - 2.202.769,45 zł

    - środki transportu - 822.348,18 zł

    - inne środki trwałe - 869.386,40 zł

II. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie ) - 3.984.743,64 zł

III. Należności długoterminowe 58.214,87 zł

IV. Należności krótkoterminowe  338.144,01 zł

V. Wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł

VI. Zapasy - 4.855.046,17 zł

VII. Srodki pienięzne - łącznie 353.058,90 zł

 

Wartość majątku (aktywa) Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na dzień 31.12.2013r.

I. Srodki trwałe - 63.440.364,73 zł

    - grunty 7.706.897,22 zł

    - budynki i obiekty inz. lądowej i wodnej - 46.471.793,13 zł

    - urządzenia techniczne i maszyny - 5.331.398,61 zł

    - środki transportu - 1.672.275,22zł

    - inne środki trwałe - 1.565.110,23 zł

II. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie ) -420.000,00 zł

III. Należności długoterminowe 159.739,85zł

IV. Należności krótkoterminowe 299.638,56zł

V. Wartości niematerialne i prawne -113.150,47zł

VI. Zapasy - 3.823.274,57 zł

VII. Srodki pienięzne - łącznie 749.653,98zł

 

Wartość majątku (aktywa) Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na dzień 31.12.2012r.

I. Srodki trwałe - 16.892.902,26 zł

    - grunty 1.898.294,69zł

    - budynki i obiekty inz. lądowej i wodnej - 11.169.355,83zł

    - urządzenia techniczne i maszyny - 1.407.098,46zł

    - środki transportu - 1.764.154,81zł

    - inne środki trwałe - 653.998,47zł

II. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie ) - 0,00 zł

III. Należności długoterminowe 947,04zł

IV. Należności krótkoterminowe 380.103,23zł

V. Wartości niematerialne i prawne - 2.399,99zł

VI. Zapasy - 1.938.345,72zł

VII. Srodki pienięzne - łącznie 317.224,84zł 

 

Wartość majątku (aktywa) Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na dzień 31.12.2011r.

I. Srodki trwałe - 20.350.875,96 zł

    - grunty 1.898.294,69zł

    - budynki i obiekty inz. lądowej i wodnej - 11.542.752,30 zł

    - urządzenia techniczne i maszyny - 2.779.697,21 zł

    - środki transportu - 3.491.393,41 zł

    - inne środki trwałe - 638.738,35 zł

II. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie ) - 0,00 zł

III. Należności długoterminowe 3.989,11 zł

IV. Należności krótkoterminowe 311.561,79 zł

V. Wartości niematerialne i prawne - 2.399,99zł

VI. Zapasy - 2.155.714,07 zł

VII. Srodki pienięzne - łącznie 121.663,73 zł

 

Wartość majątku Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na dzień 31.12.2010r.

I. Srodki trwałe - 56.441.384,97zł

    - grunty 1.365.450,29zł

    - budynki i obiekty inz. ladowej i wodnej - 17.850.891,91 zł

    - urządzenia techniczne i maszyny - 20.807.369,71 zł

    - środki transportu - 14.336.602,85 zł

    - inne środki trwałe - 2.081.070,21 zł

II. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie ) - 0,00 zł

III. Wartości niematerialne i prawne - 438.176,78zł

IV. Zapasy - 2.221.958,81 zł

V. Srodki pienięzne - łącznie 270.730,08 zł

Metryczka

Data publikacji 22.06.2011
Data modyfikacji 07.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Bednarek
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Bednarek
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Gwiazdowicz
do góry