BIEŻĄCE SPRAWY - PETYCJE - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

BIEŻĄCE SPRAWY

 Lp. 

 Skan petycji

  Data złożenia  

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

Przebieg postępowania (zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji)

 1.

Petycja

20.11.2019 r. 

Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych.

  1. Wewnętrzne ustalenia/opinie.
  2.  Wezwanie podmiotu wnoszącego petycję do uzupełnienia.
  3.  Dodatkowa korespondencja  z podmiotem wnoszącym petycje.
  4.  Wewnętrzne ustalenia/opinie.
  5. Udzielenie odpowiedzi.

Metryczka

Data publikacji 20.12.2019
Data modyfikacji 20.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Grzesik
Osoba modyfikująca informację:
Danuta Grzesik
do góry