Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych. - PETYCJE - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych.

 

W 2022 r. Śląski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

W 2021 r. Śląski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

W 2020 r. Śląski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

Zbiorcza informacja dotycząca petycji, stanowiąca realizację art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (j.t.: Dz. U. z 2018r., poz. 870), za rok 2019:

Do Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w roku 2019 wpłynęła jedna petycja.

Przedmiotem petycji było przedłożenie przez osobę wnoszącą spostrzeżeń w zakresie montażu wskazanych urządzeń technicznych. Petycję rozpatrzono i udzielono odpowiedzi.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji znajdują się w zakładce „Petycje - Bieżące sprawy.”

 

W 2018 r. Śląski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

W 2017 r. Śląski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

W 2016 r. Śląski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

W 2015 r. Śląsko - Małopolski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

Metryczka

Data publikacji 01.07.2016
Data modyfikacji 30.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Jarosiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Bogdan Tymoszek
do góry