OGŁOSZENIA O ZBYCIU MIENIA

Informacja dot. zbędnych i zużytych składnikow majątku ruchomego w ŚlOSG.

W chwili obecnej Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu nie posiada zbędnych i żutych składników majątku ruchomego, które mo być przedmiotem nieodpłatnego przekazania (darowizny). Procedura gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku realizowana jest w oparciu o zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 poz. 2004). Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela mł. chor. SG Adam Rutowicz (Wydział Techniki i Zaopatrzenia) - tel. 32 414 4071.

Metryczka

Data publikacji 03.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Rutowicz
Osoba udostępniająca informację:
Adam Rutowicz WTiZ
do góry