OGŁOSZENIA O ZBYCIU MIENIA

Informacja o przekazanych składnikach majątku ruchomego do jednostek

Zgodnie z § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 poz. 2004) Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu informuje, że na podstawie złozonych wniosków zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego zostają przekazane dla nw. jednostek:

- Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach;

- Miasto Racibórz;

- Gmina Kuźnia Raciborska;

- Gmina Kochanowice;

- Gmina Zbrosławice;

- Gmina Mstów;

- Gmina Konopiska;

- Gmina Branice.

Metryczka

Data publikacji 03.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Rutowicz
Osoba udostępniająca informację:
Adam Rutowicz WTiZ
do góry