Dostępność cyfrowa - Dostępność cyfrowa strony - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostępność cyfrowa strony

Dostępność cyfrowa

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

Data publikacji strony internetowej: [ 2011-06-09 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-03-31].

Strona Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Strona posiada możliwość zmiany kontrastu tekstu oraz zmiany wielkości tekstu.

Na stronie nie stosuje się skrótów klawiszowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2021-02-09 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Metryczka

Data publikacji 09.02.2021
Data modyfikacji 31.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Wójciak
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Wójciak
do góry